Uskollisuuden Kilta

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n Uskollisuuden Kilta on perustettu 10.5.1990 nimellä Riihimäen Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta. Se oli järjestyksessä kilta nro 82 silloisessa Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitossa (SNLL). Kiltamme perustamiskokouksessa olivat kummeina läsnä Salpausselän Naisvoimistelijoiden (kilta nro 24) edustajat. Killan ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Inkeri Ainola, varapuheenjohtajana Kirsti Aalto, sihteerinä Terttu Tuomi ja rahastonhoitajana Sirkku-Maija Jyrkinen.

Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaisia voimistelijoita yhteen, perinteistä kilta-ajatusta noudattaen, ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Uskollisuuden Killan toiminta pohjautuu Suomen Voimisteluliitto ry:n Uskollisuuden kiltojen nykyisiin sääntöihin ja omassa killassa vakiintuneisiin toiminta-malleihin. Kiltatoiminta on osa Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita.

RiVoLi ry:n Uskollisuuden Killan toimintaan sisältyy kevät- ja syyskokousten lisäksi mm. teematapaamisia, esitelmiä, liikuntaa ja retkiä. Vuosi päättyy perinteiseen pikkujoulun viettoon. Kiltalaiset osallistuvat aktiivisesti myös alueelliseen Radanvarsikiltojen Kiltaparlamenttiin ja valtakunnallisiin kiltatapaamisiin. Liikuntaryhmissä vielä aktiivisesti mukana olevia kiltalaisia osallistuu vuosittain voimistelijoina seuran näytöksiin sekä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin voimistelun suurtapahtumiin.

Vuonna 2015 vietettiin Kiltamme 25-vuotisjuhlaa. Samalla juhlittiin Kaarina Karin innoittaman kiltatoiminnan aloittamista maassamme 65 vuotta sitten. Killassamme oli juhlavuonna yhteensä 40 jäsentä.

Lisätietoja Killan toiminnasta ja jäsenyydestä:
Marja Viitanen, marjaviitanen(at)kolumbus.fi
Marja-Leena Sivonen, marja-leena.sivonen(at)kolumbus.fi
Birgit Salo, salobirgit02(at)hotmail.com

Kiltalaiset kevätkokouksessa 2015
Kiltalaiset tapaamisessa 5.2.2016