Syyskokous

Syyskokous 2019

Tässä sivulla ilmoitetaan syyskokouksen ajankohdasta ja kokousmateriaaleista.

Syyskokous järjestetään

to 28.11. klo 19.30

seuran toimistolla

Palstakatu 7-9, 3 krs.

Kahvitarjoilu

 

Tervetuloa!

 

 

Syyskokous (marras-joulukuu)

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle.
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa
 11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 13. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 14. Päätetään kokous