Kevätkokous

Kevätkokous 2019

Tässä sivulla ilmoitetaan kevätkokouksen ajankohdasta ja kokousmateriaaleista.

Aiemmin pidettäväksi (ke 24.4. klo 19) ilmoitettu Kevätkokous on peruttu.

 

Kevätkokous järjestetään

to 28.11. klo 18.00

seuran toimistolla

Palstakatu 7-9, 3 krs.

 

Tervetuloa!

 

 

Kevätkokous (helmi-huhtikuu)

  1. Avataan kokous
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
  6. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
  9. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
  10. Päätetään kokous