Viralliset kokoukset

  • Jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita päättämään seuran asioista virallisiin kevät- ja syyskokouksiin.
  • Jäsenet voivat tuoda myös vuosikokouksen listalle ehdotuksia.
  • Vaikuttaminen käytännön asioihin on mahdollista keskustelemalla ohjaajien ja hallituksen jäsenten kanssa.
  • Viestejä toiminnasta voi mielihyvin lähettää myös palautelomakkeen kautta.

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3 kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.